Translate

"บ้านไบโอชาร์" เราผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถ่านไบโอชาร์คุณภาพสูงเช่น ถ่านหุงต้ม ก้อนดับกลิ่น สบู่ สารปรับปรุงดิน และอื่นๆ ทั้งปลีกและส่ง พร้อมบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศ "ผลิตภัณฑ์ไบโอชาร์ นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

ไบโอชาร์ปลูกมันญี่ปุ่น

ปุ๋ยมูลไส้เดือนดีกว่าปุ๋ยหมักจริงหรือ?

08:00
ปุ๋ยมูลไส้เดือนดีกว่าปุ๋ยหมักจริงหรือ? ข้อมูลจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ACFS)ระบุว่ามูลไส้เดือนดินมีจุลินทรีย์หลากห...Read More

ปุ๋ยมูลไส้เดือนคืออะไร?

08:08
ปุ๋ยมูลไส้เดือนคืออะไร? ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน (Vermicompost) หมายถึง เศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆ รวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกิน...Read More

ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากบ้านไบโอชาร์

21:52
ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากบ้านไบโอชาร์ 10 เมษายน 2561 วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวางแผนการตลาดและแนวทางการพัฒนาสินค้า...Read More

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม

Add this

Scooling

รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.